Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Wtorek 17 Maja 2022
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI arrow O GMINIE arrow GMINA W LICZBACH arrow ROLNICTWO
ROLNICTWO Drukuj E-mail
Powierzchnia użytków rolnych Gminy Rzgów wg stanu na koniec 2005 r. wynosi 7.437 ha. Największą ich część stanowią grunty orne, które zajmują 5.241 ha, tj. 50,1 % ogólnej powierzchni gminy. Ze względu na dużą ilość niewielkich indywidualnych gospodarstw rolnych, pola uprawne są bardzo rozdrobnione. Użytki zielone pokrywają powierzchnię 2.174 ha, z czego 1.582 ha to łąki, a 592 ha to pastwiska. Są one w niewielkim stopniu zmeliorowane. Sady zajmują zaledwie 22 ha. Warunki przyrodnicze nie są zbyt korzystne dla rozwoju rolnictwa – przeważają gleby niższych klas.
Dość duży obszar zajmują lasy – 2.085 ha, tj. 19,9 %. Największy kompleks lasów znajduje się we wschodniej i środkowej części gminy. Przeważnie są to lasy sosnowe, mniejsze skupiska leśne to przede wszystkim niewielkie enklawy w otoczeniu gruntów ornych.

  Użytkowanie terenu w Gminie Rzgów

Lp
Użytkowanie terenu
Powierzchnia w hektarach
Udział procentowy w ogólnej powierzchni gminy
1.


 
 użytki rolne:
        - grunty orne
        - łąki
        - pastwiska
        - sady
  7.437
  5.241
  1.582
     592
       22
  71,1
  50,1
  15,1
    5,7
    0,2
2.
 lasy
   2.087
  19,9
3.
 pozostałe grunty i nieużytki
      944
    9,0
4.
 ogólna powierzchnia gruntów
 10.468
100,0


Gmina Rzgów ma charakter typowo rolniczy. Z ogólnej liczby jej mieszkańców z rolnictwem związane jest około 80 %. Gospodarka rolna w większości jest indywidualna i rozdrobniona. Według danych na koniec 2005 r., w gminie istnieje 1950 gospodarstw rolnych, z czego większość zajmuje powierzchnię 2 – 5 ha.

Liczba gospodarstw rolnych w latach 2001 – 2005 (wg stanu na koniec roku)

Image

Dominującym kierunkiem produkcji gospodarstw rolnych jest produkcja zwierzęca, następnie mieszana i roślinna. Głównym rodzajem produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej. Natomiast w strukturze upraw przeważają zboża (żyto, owies, mieszanki zbożowe).
< Poprzedni   Następny >
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź