Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Niedziela 4 Grudnia 2022
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI arrow O GMINIE arrow GOSPODARKA arrow Inwestycje
Inwestycje Drukuj E-mail
Pomimo skromnego budżetu Gmina Rzgów samodzielnie lub z udziałem środków obcych zrealizowała w ostatnich latach szereg inwestycji.

Na terenie Rzgowa realizowana jest inwestycja pn. „Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej”. W wyniku konkursu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi”. Na realizację inwestycji pozyskano 159 568,00 zł z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach, I etap zakończono w listopadzie 2009, drugi zostanie zakończony w maju br.
W ramach realizacji projektu przewidziano: budowę chodników i miejsc postoju, wykonanie trawników, ustawienie: ławek, koszy, fontanny, nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie donic.

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 realizowany jest projekt: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rzgów w miejscowościach: Branno, Sławsk, Zastruże, Zarzew, Modła, Grabienice, Bożatki, Rzgów Drugi, Kurów”. Dofinansowanie w wysokości 75% kosztów wynosi 607 890,00 zł. Powstanie 8211 mb sieci wodociągowej. Inwestycje będzie realizowana w dwóch etapach i zakończy się w sierpniu 2011 roku. Pierwszy etap obejmuje wsie: część Bożatek, Kurów, Zastruże, Modła, część Branna i Zarzew, drugi Etap: część Bożatek, Grabienice, część Branna i Sławsk

W konkursie Programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolska Odnowa Wsi dwa projekty z terenu Gminy Rzgów otrzymały dofinansowanie w wysokości 93 369,00 zł. Projekty realizowane będą na terenie Rzgowa oraz Barłóg. Prace polegać będą min. na urządzeniu boiska, placów zabaw, terenów rekreacji.

Władze Gminy Rzgów podpisały umowę na budowę boiska ORLIK w miejscowości Sławsk. Pozyskano łącznie 666 000 zł z budżetu Państwa oraz Województwa Wielkopolskiego.


W 2005 r. oddano do użytku gimnazjum z halą sportową w Rzgowie, gdzie odbywają się imprezy sportowe nawet szczebla wojewódzkiego. Gimnazjum jest wyposażone w ekologiczną kotłownię na biomasę (pellets) oraz system kolektorów słonecznych i lamp solarnych. Finansując to zadanie, korzystano m. in. ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, Totalizatora Sportowego oraz Kontraktu Wojewódzkiego.Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne inwestycji zrealizowanych (bądź będących w trakcie realizacji) przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Lp
Tytuł zadania
Okres realizacji
Koszty inwestycji
(w zł)
Źródło i wielkość dofinansowania
(w zł)
 1  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie
 2010-2011  186 925,52
 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi")
(106.020)
 2  Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rzgów w miejscowościach: Branno, Sławsk, Zastruże, Zarzew, Modła, Grabienice, Bożatki, Rzgów Drugi, Kurów
2010-2011
 1.051.354
 PROW 2007-2013
"Podstwowe usługi..."
(607.890)
 3  Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej
 2009-2010  257.365
 PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
(159.568)
4 Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców poprzez modernizację domu kultury przy OSP w Sławsku
2006 – 2008
216.381
SPO ROL, działanie „Odnowa wsi…” (158.804)
5 Budowa drogi gminnej w m. Sławsk
2004 – 2005
799.999
SAPARD
(442.378)
6 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w m. Świątniki, Rzgów II
2004 – 2005
1.117.091
SAPARD
(837.707)
7 Budowa drogi Świątniki – Goździków
2003
269.683
SAPARD
(199..262)

Inwestycje realizowane z udziałem innych środków zewnętrznych

Lp
Tytuł zadania
Okres realizacji
Koszty inwestycji
(w zł)
Źródło i wielkość dofinansowania
(w zł)
 1  Przebudowa drogi gminnej w m. Barłogi
 2009  66.000
 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
(30.250)
 2  Przebudowa drogi Sławsk-Branno
 2009  162.796  FOGR
(112.500)
 3  Przebudowa drogi Grabienice-Mądroszki
 2008  686.422  FOGR
315.800
 4  Przebudowa drogi Osiecza Pierwsza-Osiecza Druga
 2007  219.470  FOGR
(88.970)
 5  Przebudowa drogi Osiecza Pierwsza-Osiecza Druga
 2006  173.456  FOGR
(62.380)
6
Budowa drogi Bożatki – Witnica
2005
227.338
FOGR
(105.000)
7 Budowa Zespołu Budynków Gimnazjalnych w Rzgowie
2004
1.582.000
Kontrakt Wojewódzki
(593.000)
8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Modle
2001 – 2004
488.931
WFOŚiGW
+ dotacja Wojewody
(69.844)
9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławsku. Etap II
2001 – 2004
763.736
WFOŚiGW
(198.000)
NFOŚiGW
(219.700)
10 Odbudowa drogi w Barłogach
2003
219.848
dotacja Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(70.000)
11
Odbudowa drogi w m. Osiecza I
2002
115.606
dotacja Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(85.606)
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź