Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Niedziela 19 Maja 2024
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI
17 lutego 2016r. - Mandat Terytorialny dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji Drukuj E-mail
ImageW środę 17 lutego 2016 roku, Wójt Gminy Rzgów Pan Grzegorz Matuszak uczestniczył w spotkaniu podczas którego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak wraz z Prezydentem Konina, Starostą Konińskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Golina, Wójtami Gmin Kazimierz Biskupi, Kramsk, Rzgów, Stare Miasto oraz Zastępcą Wójta Gminy Krzymów, a także Sekretarzem Gminy Ślesin oficjalnie podpisali Mandat Terytorialny dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów (obszary funkcjonalne).

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne.

Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI wynosi 29 679 560 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota prawie 26 325 770 euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 3 353 790 euro.

Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska; alokacja: 5 661 136 euro; beneficjenci: Miasto Konin - lider, partnerzy - MZK Konin, PKS SA Konin, Powiat Koniński, gminy: Golina, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Ślesin, Rzgów, Stare Miasto;
- Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych; alokacja: 4 146 341 euro; beneficjenci: Miasto Konin - lider, partnerzy - Powiat Koniński, gminy: Golina, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Ślesin, Rzgów, Stare Miasto;
- Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa; alokacja: 9 292 683,00 euro; beneficjenci: Gmina Stare Miasto - lider, partnerzy - gminy: Rzgów, Golina, Krzymów;
- Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu; alokacja - 7 225 610,00 euro; beneficjent: Miasto Konin;

Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość; alokacja 829 268,29 euro;
- Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotna; alokacja 593 363,17 euro;
- Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; alokacja 894 054,88 euro;
- Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 1 037 103,66 euro.


Image Image Image Image
< Poprzedni   Następny >
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź