Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Niedziela 25 Lutego 2024
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI
Informacja nt. Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" Drukuj E-mail
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:
            Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Kategoria: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, przebiega co najmniej w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:
·        ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
·        stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
·        wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
·        stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
·        warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
·        stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
·        rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
·        estetyka gospodarstw.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS, na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.
< Poprzedni   Następny >
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź