Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Wtorek 16 Sierpnia 2022
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI
16 października 2015r. - Jubileusz 100 - lecia Edukacji w Sławsku Drukuj E-mail
Image Dzień 16 października 2015 r. na stałe zapisze się w kronikach szkolnych i lokalnych ze względu na obchody jubileuszu 100-lecia oświaty w Sławsku. Uroczystość uświetnili swoja obecnością znamienici goście: przedstawiciele władz państwowych, powiatowych, samorządowych, absolwenci szkoły, emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz przyjaciele i sympatycy sławskiej szkoły.
Wszystkich gości serdecznie witali: dyrektor szkoły pani Iwona Maziarz oraz wójt Gminy Rzgów pan Grzegorz Matuszak. Osoby zaproszone obdarowane zostały jubileuszową tarczą oraz monografią autorstwa prof. Piotra Gołdyna.

Obchody uroczystości podzielono na trzy fazy: część szkolną, korowód uczniów i gości ulicami Sławska oraz etap w Domu Kultury.
W ciągu dwugodzinnej części szkolnej została odsłonięta tablica, upamiętniająca pracę, poświęcenie oraz pasję tych, którzy tworzyli przeszłość, jak i tych, którzy tworzą teraźniejszość. Odsłonięcia dokonali: Ireneusz Niewiarowski – Senator RP, Iwona Maziarz – Dyrektor Zespołu Szkół w Sławsku, Grzegorz Matuszak – Wójt Gminy Rzgów oraz najstarsza absolwentka naszej szkoły pani Helena Wysocka. Tablice poświęcił ks. Kan. Benedykt Gembicki.
Zakopano również „Kapsułę Czasu”, a w niej pamiątki, które składają się nie tylko na przeszły i obecny obraz szkoły, ale też wizerunek czasów, w których żyjemy. Ponadto kapsuła zawiera list - przesłanie dla przyszłych pokoleń. Pod listem podpisy złożyli wszyscy ci, którzy życzyli sobie to uczynić. Wśród nich byli przedstawiciele gości, absolwentów, emerytowani i obecni nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. Pomysłodawczynią Kapsuły Czasu była pani Justyna Pietryk, która wraz z panią Jadwigą Maciejewską ją zamknęła, a pan Mirosław Kozłowski złożył w odpowiednim miejscu.
Następnie posadzono, otrzymany od zaprzyjaźnionego leśniczego pana Andrzeja Maziarza, siedmioletni dąb - symbol siły, szlachetności i sławy o znamiennym imieniu Sławoj. Drzewo to stać będzie na straży szkolnej i lokalnej tradycji. W sadzeniu dębu brali udział m.in byli dyrektorzy szkoły oraz przedstawiciele organizacji lokalnych.
Wszystkie te wydarzenia odbywały się w obecności sztandaru szkolnego.
Dalsza część spotkania odbywała się w murach szkolnych, gdzie na gości czekały wyjątkowe eksponaty (dzienniki lekcyjne, dokumenty szkole oraz kroniki), wystawy wspomnieniowe oraz ukazujące bogate życie obecnej szkoły. Wielkim zainteresowanie cieszyła się również Księga Pamiątkowa, do której goście wpisywali wiele życzliwych i ciepłych słów gratulacji oraz podziękowań.
Wielu z gości udało się również do Kawiarenki Wspomnień, gdzie przy poczęstunku z wzruszeniem wspominali dawne czasy. Rozmowom nie byłoby końca, ale o godz. 15.00 ruszał przemarsz. Jego radosny charakter podkreślały emblematy słońca wykonane przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz kolorowe balony z okolicznościowymi sentencjami niesione przez uczniów klas IV - VI oraz gimnazjalistów. Rytm pochodowi nadawała Orkiestra OSP ze Rzgowa pod kierownictwem pana Mirosława Pacześnego. Uroczysty pochód gości, absolwentów, nauczycieli i uczniów zakończył się wypuszczeniem balonów, które symbolizowały uczniowskie marzenia i zawierały przesłania, które nawiązywały do wartości mądrości i edukacji dla rozwoju człowieka.
Następna część uroczystości odbyła się w Domu Kultury w Sławsku i poświęcona była historii sławskiej oświaty, którą przedstawił dr hab. Piotr Gołdyn, wskazując na jej rozwój na przestrzeni 100-letniej historii. Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć materiał filmowy ze spotkań z absolwentami różnych roczników, którzy opowiadali o specyfice sławskiej szkoły w różnych okresach dziejowych. Ważnym elementem obchodów było wspomnienie tych, którzy odeszli, a których imiona zostały zapisane w złotej księdze życia, by po nich nie zaginął ślad. Dzięki nim oświata w Sławsku nabierała kolorów i rozmachu ,służąc pokoleniom absolwentów.
Jubileusz to święto minionego czasu, ale to także święto trwania. Pamiętając o tym, uczniowie Gimnazjum w : „Krótkiej rozprawie między czterema osobami zwanymi napędowymi Sławska kołami”, pokazali jak wygląda współpraca szkoły z lokalnym środowiskiem, bo przecież szkoła w Sławsku to instytucja głęboko w nim osadzona, wspierana przez ks. Proboszcza miejscowej parafii, Pana Wójta i Pana Sołtysa, a także wszystkie lokalne organizacje społeczne . Bez ich pomocy i udziału nie byłoby możliwe realizować, w tak dobrym stopniu, zadań statutowych szkoły.
W rolę aktorów wcielili się także nauczyciele, którzy przedstawili sztukę pt. „Wizytacja”, nawiązującą do klimatu panującego w szkole, przedstawiając go w zabawny i żartobliwy sposób, trochę może bardziej jaskrawy i przesadzony, niż jest w rzeczywistości, by pokazać, że nam do życia potrzeba więcej słońca i humoru, bo taką filozofię życia propagował patron szkoły - Kornel Makuszyński. Uroku i nastroju dodał także chórek uczennic klasy VI, które pod kierunkiem Pana Sławomira Kaliszewskiego, zaśpiewały utwory, specjalnie na tą uroczystość przygotowane. Jubileusz udowodnił, że choć wskazówki zegara gonią, na mapie wspólnej pamięci, jest szkoła w Sławsku, o której tak wielu myśli i ją wspomina. Może właśnie dlatego wszyscy uczestnicy z takim entuzjazmem odśpiewali : „Radość najpiękniejszych lat”. Należy przyznać, że mimo upływającego czasu wszyscy jesteśmy młodzi, jeśli wiara jest w nas i serce, które stać na wszystko. Na zakończenie nie zabrakło gromkiego 200 lat i urodzinowego tortu. Uroczystość poprowadziła Pani Maria Bartczak. Z okazji jubileuszu zostały wydane pamiątkowe medale okolicznościowe, które otrzymały osoby wspierające sławską oświatę i przyczyniające się do jej rozwoju. Szczególny medal otrzymała Szkoła Jubilatka za 100-letnią działalność na rzecz pomnażania duchowego dobra narodu w zakresie nauczania i wychowania. Organizacja tak ważnego wydarzenia dla społeczności szkolnej i lokalnej była możliwa dzięki darczyńcom, którzy wsparli dzieło organizacji 100-lecia Oświaty w Sławsku. Do organizacji jubileuszu przyczynili się:
• Pan Piotr Gołdyn
• Pan Grzegorz Kamiński
• Państwo Maria i Wiesław Czaja
• Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku pod przewodnictwem pani Teresy Kwiatkowskiej
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku pod Zarządem Prezesa Pana Rafała Janca
• Orkiestra Dęta OSP Rzgów pod batutą Pana Mirosława Pacześnego
• Pan Andrzej Wysocki
• Pan Jan Michalski
• Pan Andrzej Janicki
• Pani Teresa Ignaszczak
• Pani Zofia Kruszyńska
• Państwo Aneta i Karol Sobczakowie – właściciele restauracji Manhattan
Finansowego wsparcia organizacji jubileuszu udzielili:
• Wspólnota Gruntowa wsi Sławsk pod przewodnictwem Pana Wojciecha Woźniaka
• Firma ENERGA reprezentowana przez Pana Sławomira Ławniczaka
• Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA SA
• Pan Jerzy Wielgórecki
• Pan Andrzej Wysocki
• Pan Kazimierz Kowalski właściciel firmy HYDROWAT
• Pan Grzegorz Matuszak Wójt Gminy Rzgów
• Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie reprezentowany przez Panią Marię Czaję
• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Sławsku
• Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Sławsku
• Pan Andrzej Maziarz
• Pan Jakub Maziarz właściciel firmy „TECH-WELD”
• Pan Rafał Janc właściciel firmy „SATAG”
• Pani Anna Juszczak-Laskowska właścicielka Sklepu Wielobranżowego w Koninie
• Pan Mirosław Rosicki właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców
• Pan Tadeusz Baniecki właściciel firmy „Mechanika pojazdowa”
• Pani Krystyna Krawczyńska właścicielka sklepu „LEWIATAN”
• Pan Wiesław Czaja sołtys wsi Sławsk
• Pan Marek Pieniecki właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „AQUMIN”
• Pani Ewa Biernacka
• Pan Eugeniusz Przybyła właściciel Ośrodka Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie
• Pan Jacek Bartosik
• Pan Robert Wielebski
Wszystkim, którzy wsparli organizację 100-lecia Oświaty w Sławsku dziękujemy i zapewniamy o naszej pamięci.


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
< Poprzedni   Następny >
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź