Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Niedziela 4 Grudnia 2022
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI arrow OŚRODEK DORADZTWA ROLN. arrow KURS NA KOMBAJNISTĘ - TRZEBA ZROBIĆ CZY NIE???
KURS NA KOMBAJNISTĘ - TRZEBA ZROBIĆ CZY NIE??? Drukuj E-mail
ImageZgodnie z przepisami prawa rolnicy indywidualni nie mają obowiązku posiadania dodatkowych kursów do obsługi kombajnów zbożowych. Ze względu na ogromne rozbieżności w interpretacji obowiązujących przepisów oraz wymagania producentów maszyn i firm ubezpieczeniowych odbycie kursu jest jednak niezbędne. Kombajn zbożowy to jedna z największych i najbardziej rozbudowanych maszyn rolniczych. Z uwagi na ten fakt w pierwszych punktach instrukcji obsługi większości maszyn znajdziemy informację, że do ich obsługi wymagany jest wykwalifikowany pracownik.
Mimo, że rolnicy indywidualni nie mają obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych oraz wykonywania zbioru zbóż, w większości przypadków decydują się na ich zdobycie. Rolnicy decydują się na kurs ze względu na chęć poznania maszyn żniwnych i zdobycia dodatkowej wiedzy w tym zakresie, ale też ze względu na wymogi firm ubezpieczeniowych czy sprzedawców maszyn żniwnych.
Okazało się, że w przypadku wielu firm ubezpieczeniowych brak kwalifikacji z zakresu obsługi maszyn żniwnych uniemożliwia wykupienie polisy OC, a w razie wypadku może skutkować odstąpieniem ubezpieczyciela od wypłaty odszkodowania.
Tak samo postępują producenci kombajnów, którzy w przypadku awarii kombajnu spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem maszyny mogą odstąpić od naprawy gwarancyjnej. Warto więc odbyć taki kurs, tym bardziej, że nie jest on drogi i czasochłonny i daje możliwość zdobycia przynajmniej elementarnej wiedzy o prawidłowej i racjonalnej eksploatacji maszyn.
Kurs uprawniający do kierowania kombajnem zbożowym z reguły podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną oraz indywidualną naukę techniki pracy kombajnami zbożowymi. Część teoretyczna trwa 23 godziny i zawiera zagadnienia dotyczące budowy oraz zasad działania, obsługi, regulacji wybranych typów kombajnów zbożowych. Natomiast część praktyczna realizowana jest w ciągu 24 godzin i zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem kombajnu do pracy, regulacją poszczególnych zespołów, obsługą i pracą kombajnu, a także usuwaniem usterek technicznych. Część praktyczna powinna być realizowana w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Ukończenie kursu powinno zapewnić uczestnikowi podstawową wiedzę techniczną oraz umiejętności niezbędne do sprawnej i bezpiecznej pracy kombajnem. Indywidualne zajęcia praktyczne z techniki pracy kombajnami zbożowymi odbywają się w wymiarze 1 godziny na słuchacza. Na kurs przyjmowane są osoby pełnoletnie, posiadające prawo jazdy kat. T lub B bądź wyższych kategorii. Ceny kursu kształtują się na poziomie od 300 do 900 zł (z reguły około 500 zł), a wydane zaświadczenie ważne jest bezterminowo.
Przykłady wyciągnięte z instrukcji obsługi niektórych kombajnów:
Fendt - „Maszyny mogą być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, dobrze obeznany ze wszystkimi funkcjami maszyny i jej działaniem."
Claas - „Kombajn może być używany, konserwowany i ustawiany tylko przez osoby przeszkolone w tym zakresie, posiadające znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy tej maszynie."
New Holland - „Maszyna może być użytkowana tylko przez wykwalifikowanego operatora, znającego perfekcyjnie układy sterowania i techniki zbioru na terenach uprawnych o pochyleniu do maksimum 26% (15 stopni) w górę i w dół zbocza i o maksymalnej różnicy wysokości 36% (19 stopni) (na poziomym i równym podłożu, z odpowiednią przyczepnością opon)."
Przykłady te są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dziennik Ustaw z dnia 26 stycznia 1998 roku, na podstawie artykułu 23715 paragraf 2 Kodeksu Pracy), który w rozdziale pierwszym w przepisach ogólnych w paragrafie 2.1 mówi, że: „przy obsłudze sprzętu rolniczego należy przestrzegać zasad określonych przez producentów w instrukcji obsługi”, a w paragrafie 3 mówi, że: „obsługa samojezdnych lub stacjonarnych maszyn rolniczych i melioracyjnych powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze maszyn”, ale dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę. Rolnicy indywidualni, którzy sami obsługują ww. pojazdy i nie zatrudniają pracowników nie podlegają przepisom prawa pracy.
To, co dla jednych wydaje się być jedynie wskazówką („słowo powinien”) dla innych jest twardym przepisem. Mowa o osobach, które zajmują się wyjaśnianiem przyczyn wypadków rolniczych, a więc pracowników KRUS. Jeśli zatem w instrukcji obsługi zawarte są punkty mówiące o konieczności obsługi maszyny przez osoby przeszkolone w przypadku wypadku rolniczego, osoby nieposiadające tego typu szkoleń narażone są na możliwość odstąpienia ubezpieczyciela od wypłaty odszkodowań.
Na rynku firm ubezpieczeniowych pozostaje obecnie niewiele podmiotów, które do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia maszyn nie wymagają zaświadczenia o odbytym kursie obsługi kombajnów. Jeżeli ubezpieczyciel wymaga zaświadczenia, a w sytuacji ubiegania się o odszkodowanie rolnik takiego dokumentu nie posiada, może nastąpić wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli rolnik ma wątpliwości i nie wie czy ma odbyć taki kurs powinien skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową, która mu ubezpieczyła kombajn i upewnić się, czy taki kurs jest przez tą firmę wymagany. Zdarzają się wypadki, że Rolnicy nie wiedzieli o takim wymaganiu. Gdy nastąpi wypadek przy udziale kombajnu pracownik firmy ubezpieczeniowej może przyjechać do organizatora kursu i sprawdzić prawidłowość dokumentacji kursu kombajnistów, czy rolnik uczestniczył w kursie i czy zaświadczenie nie zostało podrobione.
Zaświadczenie o ukończonym kursie kombajnisty obowiązkowo powinny posiadać osoby zajmujące się wykonywaniem usług kombajnem. Co ważne, w przypadku zatrudniania osoby do firmy wykonującej zbiór, to pracodawca zobowiązany jest do zapoznania pracownika z przepisami BHP, (bo pracodawca ma kurs BHP!) oraz obsługą maszyn tzw. szkolenie wstępne i instruktaż stanowiskowy.
Zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, aby rolnik mógł kierować ciągnikiem lub pojazdem wolnobieżnym, w tym kombajnem zbożowym, sieczkarnią bądź innymi maszynami rolniczymi wolnobieżnymi musi posiadać prawo jazdy jednej z kategorii B, C, D lub T, natomiast aby mógł kierować ciągnikami z przyczepami lub zagregowanymi z maszynami rolniczymi musi posiadać prawo jazdy kategorii T. Prawo jazdy jest jedynym wymaganym dokumentem wymaganym do prowadzenia ww. pojazdów.
Ubezpieczenie kombajnu: jeżeli Rolnik jedzie kosić we własnym gospodarstwie lub kosi we własnym gospodarstwie to oczywiście jego OC jest ważne, gdyż zgodnie z ustawą o "Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych" z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) kombajny rolnicze i wszystkie inne maszyny są ubezpieczone pod warunkiem, że związek ruchu i użytkowania jest w związku z posiadaniem gospodarstwa. Rolnik wtedy nie musi na pojazdy wolnobieżne wykupować dodatkowej polisy OC komunikacyjnego. Inaczej sprawa się przedstawia, gdy Rolnik jedzie na zarobek, gdyż ruch i użytkowanie kombajnu nie pozostaje w związku z posiadanym gospodarstwem. Konieczna jest wtedy dodatkowa polisa OC.
Kursy na kombajnistę w okolicy Gminy Rzgów organizują:
Zespół Szkół w Kościelcu tel.  632722897 (luty – marzec)
Zespół Szkół w Zagórowie tel. 632761544 (maj – czerwiec)
 
Liliana Tatara - doradca rolny i rolnośrodowiskowy
 
Źródło: www.farmer.pl
Kodeks Prawa Pracy
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie.
Zdjęcie:www.tvr24.pl
< Poprzedni   Następny >