Advertisement
   GALERIA FOTOGRAFII  |  MAPA SERWISU  |  KONTAKT  |  BIP   
Niedziela 4 Grudnia 2022
  

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Image

Wejdź

Wejdź - Gminny Klub Sportowy Rzgów

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI arrow O GMINIE arrow GMINA W LICZBACH
LUDNOŚĆ (1) Drukuj E-mail
Liczba ludności Gminy Rzgów w latach 2006 – 2010 (wg stanu na koniec roku)
Czytaj całość...
LUDNOŚĆ (2) Drukuj E-mail
Struktura ludności Gminy Rzgów wg wieku i płci w latach 2006 – 2010
(wg stanu na koniec roku)
Czytaj całość...
LUDNOŚĆ (3) Drukuj E-mail
Liczba mieszkańców sołectw Gminy Rzgów w latach 2005 – 2009
(wg stanu na koniec roku)
Czytaj całość...
BEZROBOCIE (1) Drukuj E-mail
Bezrobocie w Gminie Rzgów i w powiecie konińskim w latach 2005 – 2009
Czytaj całość...
BEZROBOCIE (2) Drukuj E-mail
Bezrobotni w Gminie Rzgów wg wieku (lata 2005 – 2009)
Czytaj całość...
BEZROBOCIE (3) Drukuj E-mail
Bezrobotni w Gminie Rzgów wg wykształcenia (lata 2005 – 2009)
Czytaj całość...
BEZROBOCIE (4) Drukuj E-mail
Bezrobotni wg gmin (powiat koniński) – stan na 31.12.2009 r.
Czytaj całość...
BEZROBOCIE (5) Drukuj E-mail
Stopa bezrobocia w powiecie konińskim ziemskim (bez miasta Konina) w latach 2005 – 2009
Czytaj całość...
ROLNICTWO Drukuj E-mail
Powierzchnia użytków rolnych Gminy Rzgów wg stanu na koniec 2005 r. wynosi 7.437 ha. Największą ich część stanowią grunty orne, które zajmują 5.241 ha, tj. 50,1 % ogólnej powierzchni gminy. Ze względu na dużą ilość niewielkich indywidualnych gospodarstw rolnych, pola uprawne są bardzo rozdrobnione. Użytki zielone pokrywają powierzchnię 2.174 ha, z czego 1.582 ha to łąki, a 592 ha to pastwiska. Są one w niewielkim stopniu zmeliorowane. Sady zajmują zaledwie 22 ha. Warunki przyrodnicze nie są zbyt korzystne dla rozwoju rolnictwa – przeważają gleby niższych klas.
Dość duży obszar zajmują lasy – 2.085 ha, tj. 19,9 %. Największy kompleks lasów znajduje się we wschodniej i środkowej części gminy. Przeważnie są to lasy sosnowe, mniejsze skupiska leśne to przede wszystkim niewielkie enklawy w otoczeniu gruntów ornych.
Czytaj całość...
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Drukuj E-mail
W Gminie Rzgów funkcjonują tylko małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dominującym rodzajem działalności gospodarczej są usługi, w szczególności:
-          handel detaliczny,
-          usługi ogólnobudowlane,
-          usługi murarskie,
-          usługi ślusarskie,
-          usługi elektryczne,
-          usługi transportowe,
-          mechanika pojazdowa.
Czytaj całość...
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Logo
Wejdź

Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź
Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź

Wejdź